Hyvinvointitapahtumat

Suomi on Euroopan kärkimaita rahapelaamisessa kun tarkastellaan pelaamiseen kuluvaa rahaa. Valtaosalla pelaajista pelaaminen on hallinnassa, mutta osalle pelaajista pelaaminen aiheuttaa taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Rahapelihaitat koskettavat suoraan tai välillisesti satoja tuhansia suomalaisia. Haittoihin on mahdollista vaikuttaa vastuullisella rahapelipolitiikalla, muilla ehkäisevän työn keinoilla sekä riittävillä tuki- ja hoitopalveluilla.

Tämän Eksoten järjestämän Rahapelaaminen puheeksi -koulutuksen tarkoituksena on tehdä rahapelaamisen haittoja sekä hoitopalveluita näkyväksi Etelä-Karjalassa. Koulutus järjestetään Teams-yhteydellä. 

Pääset koulutukseen mukaan tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoa koulutuksesta: ehkäisevän päihdetyön asiantuntija:

Sanna Ahtiainen, p. 040 740 5527, sanna.ahtiainen@eksote.fi


****************************************************************************

Rahapelaaminen puheeksi

30.3.2021 kello 13.00 - 15.30


13.00-13.50 Rahapelaamisen puheeksiotto, ongelman tunnistaminen ja lyhytneuvonta, Minna Kesänen, erikoissuunnittelija, Päihteet ja riippuvuudet – yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

13.50-14.20 Peliriippuvuudenhoito Eksotessa, Maritta Soininen, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, Päihdeklinikka, Eksote

Hyvinvointitauko

14.30-14.45 Puhutaanko rahapelaamisesta?, Ritva Nikkilä, johtava sosiaalityöntekijä, Aikuissosiaalityö, Eksote

14.45-15.15 Onko peli menetetty?, Päivi Niemi, talous- ja velkaneuvoja, Lappeenrannan oikeusaputoimisto

15.15-15.30 Kokemusasiantuntijan kommenttipuheenvuoro

****************************************************************************


Eksoten mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat matalan kynnyksen, 24 tuntia vuorokaudessa saavutettavia palveluja eikä palveluihin pääsemiseksi tarvita lähetettä. Päihdetilanteen arviointiin hakeudutaan Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen kautta, puh. 05 352 4610.

män koulutuksen tarkoituksena on tehdä tutuksi Eksoten päihdepalveluita. Pääset mukaan koulutukseen tästä linkistä:  Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoa koulutuksesta: ehkäisevän päihdetyön asiantuntija;

Sanna Ahtiainen, p. 040 740 5527, sanna.ahtiainen@eksote.fi

Päihdepalveluja Eksotessa -koulutusiltapäivä

to 15.4.2021 kello 13.00-15.30 

13.00-13.15 Ota Kantaa -päihdetilannekyselyn tulokset, Sanna Ahtiainen, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, Eksote

13.15-13.45 Miksi kannabis on haitallista, Pasi Lempiäinen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääketieteen erikoispätevyys, Addiktum Oy / Eksote

13.45-14.00 Nuorten päihdehoito Lasten ja nuorten talolla, Sari-Anne Nykänen ja Saara Eloranta, sairaanhoitaja, nuorisopsykiatria, Eksote

Hyvinvointitauko​

14.10-14.30 Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen, Päihdeklinikan ja terveysneuvontapisteiden toiminta, Kirsi Hupli, sairaanhoitaja, Mielenterveys- ja päihdepäivystys ja Riina Parkkinen, toimintayksikön esimies, Päihdeklinikka ja Terveysneuvontapiste Neupis, Eksote

14.30-14.45 Pajarilan palvelut, Minna Puustinen-Niemi, toimintayksikön esimies, Päihdekuntoutumisyksikkö Pajarila, Eksote

14.45-15.00 Psykososiaalinen kuntoutus ja asumisen tuki, Vesa Piikki, palvelupäällikkö, psykososiaalinen kuntoutus ja asumisen tuki, Eksote

15.00-15.30 Kokemusasiantuntijan työ päihdepalveluissa, Kimmo Puhakainen, kokemusasiantuntija, Päihdeklinikka, Eksote​

****************************************************************************

Ravitsemusterapian tapahtumat: 

​​​Ravitsemustietoiskut Lappeenranta

Ravitsemustietoiskut Imatra

Ruokakurssit

Painonhallintaryhmät​Share