Ravitsemus

Ravitsemusterapeutti (TtM/EtM) on ravitsemuksen erityisasiantuntija, jonka osaamisesta hyötyvät niin kuntalaiset kuin ammattilaiset yhteistyöverkostoissa. 


Ravitsemusterapeutti on mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä esimerkiksi

  • ohjaamalla yksilöitä ja väestöä terveyttä edistävään syömiseen
  • pitämällä asiantuntijaluentoja ryhmissä ja yleisötapahtumissa
  • tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
  • tarjoamalla asiantuntijatukea ja kouluttamalla ammattilaisia ravitsemusasioissa
  • olemalla mukana terveyden edistämishankkeissa
  • tuottamalla ravitsemusmateriaalia ja -viestintää.  

Ravitsemusterapeutin säännöllisesti toistuvaa, kaikille avointa ja maksutonta ohjausta saa Ravitsemusterapeutin hyvinvointitietoiskuissa​​.Share