Elintapaneuvonnan palvelutarjotin

​​​​​​​​​​​​​​

Liikunta, ravitsemus ja uni ovat kolme ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeätä osa-aluetta. Säännöllisellä liikunnalla, monipuolisella ravinnolla ja laadukkaalla sekä riittävällä unella on vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen. Elintapaneuvonnalla pyritään herättämään asiakkaan oma kiinnostus omaan elintapamuutokseen ja antamaan tukea ja keinoja siihen. 
 
Elintapaneuvonnan palvelutarjottimeen on koottu liikunnasta, ravitsemuksesta ja unesta materiaalia, ohjeita sekä itsenäisesti tehtäviä testejä. Palvelutarjotin auttaa kansalaisia ja ammattilaisia löytämään keinoja elintapamuutokseen Eksoten alueella. 


 

​Liikunta ​


Fyysinen aktiivisuus eli liikuminen on välttämätöntä, että pystymme suoriutumaan arkiaskareista ja monista työtehtävistä. Säännöllinen liikunta auttaa useiden pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien (sydäninfarkti, aivoinfarkti, katkokävely), lihavuuden, tyypiin 2 diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien (kuten polven ja lonkan nivelrikko), ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien, masennusoireiden sekä useiden syöpien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Kaikille 18- 64-vuotiaille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa - kuten reipas kävely - ainakin 150 minuuttia viikossa. Vaihtoehtoisesti rasittavampaa liikuntaa, kuten juoksua, aerobicia tai maastohiihtoa, suositellaan ainakin 75 minuuttia viikossa. Liikuntasuosituksiin kuuluu myös kaikille lihasvoimaa tai - kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa - esimerkiksi kuntosaliharjoittelua, jumppaa tai venyttelyä - vähintään 2 päivänä viikossa. Näiden lisäksi 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille suositellaan lisäksi liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa kuten kotivoimistelua. 

 

 

Liikuntaneuvonta


Liikuntaneuvonta on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen. 

Liikuntaneuvontaan voit hakeutua ottamalla yhteyttä kunnan liikuntapalveluiden ohjaajiin, kun sinulla herää huoli oman liikkumisen riittävyydestä. Voit saada liikuntalähetteen omalta hyvinvointiasemalta.

Liikuntaneuvonnassa käydään läpi asiakkaan liikunta- ja elintapatottumuksia, autetaan asiakasta löytämään sopiva tapa toteuttaa terveellisempiä elintapoja sekä lisäämään arjen fyysistä aktiivisuutta. Ohjaaja on tukena asiakkaan muutosprosessissa seurantatapaamisissa. Liikuntaneuvonta on maksutonta.​


​Kunnan liiku​ntatoimi

Lemi

 
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry: EKLU​

Liikun​taneuvontaa nuorille Etelä-Karjalassa

Nuorten liikuntaneuvontaa kehitetään yhteistyössä Eksoten, Eklun ja Etelä-Karjalan kuntien kanssa.

​Lisätietoja aiheesta:
Lasse Heiskanen EKLU ry, puh. 040 500 1849 lasse.heiskanen@eklu.fi
Aija Rautio Eksote, puh. 044 791 4833 tai aija.rautio@eksote.fi

Ravitsemus

​​

Hyvän syömisen periaatteita ovat säännöllisyys, riittävyys, monipuolisuus ja joustavuus. Tällaisesta syömisestä saa sopivasti energiaa ja ravintoaineita, jotta keho ja mieli voivat hyvin. 

Ravitsemustestejä:


Lisää ravitsemuksesta: 

Alueellista ravit​semusohjausta tarjoaa Eksotessa ravitsemusterapiayksikkö:​


Uni


​​Uni on elämälle välttämätöntä eikä kukaa voi valvoa useampaa vuorokautta peräkkäin. Hyvän yöunen tärkein merkki on se, että aamulla tuntee itsensä virkeäksi ja levänneeksi eikä päivemmälläkään väsytä. Lyhyen tai muuten virkistämättömän yöunen taustalla voi olla monia tekijöitä, joita työelämän ja vapaa-ajan kiireinen elämänrytmi korostaa. Erilaisten älylaitteiden käyttö (ruutuaika)ei rauhoita nukkumaan menoon valmistautumista. 

Lyhytaikainen unettomuus - vaikeus nukahtaa, heräämiset unen aikana ja vaikeus nukahtaa uudelleen muutaman viikon ajan - on tavallista ja voi kohdata monenlaisten elämän ongelmien takia. Siihen on saatavissa erilaisia itsehoito-ohjeita. Varsinaisista uniongelmista tavallisimpia ovat pitkään jatkunut unettomuus ja uniapnea (hengityskatkokset unen aikana). Näiden selvittely ja hoito voidaan aloittaa hyvinvointiasemalla. ​

Hyvä Uni (diabetesliitto)
Unettomuuden omahoito (Mielenterveystalo)
Unettomuus vaivaa välillä meitä kaikkia (Terveyskirjasto)

Kun uni ei tule (Terveyskylä)​

Muut aiheeseen liittyvät linkit:


  

Finger - toimintamalli - Ikääntyvien muisti- ja ajattelutoimintojen tukemiseksi. 


Finger on toimintamalli muistihäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi. Muistisairaudet ovat monitekijäisiä sairauksia ja tärkein riskitekijä on korke aikä. Kuitenkin monet elintapoihin liittyvät tekijät vaikuttavat sairastumisen todennäköisyyteen. Muistisairauksien riskiä voidaan arvioida alla olevan helppokäyttöisen riskin avulla. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136880/THL_TT_Finger_julkariin.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 Share