Kotiin annettavat palvelut

​​​​​​​​​

Katso video: Kotona asumista tukevat palvelut 24/7​​​​

Tuemme ikäihmisten kotona selviytymistä järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kartoitamme avun- ja palvelutarpeen kotikäynnillä. Otamme huomioon ikäihmisen omat voimavarat ja suunnittelemme palvelut yhdessä ikäihmisen ja tämän omaisten kanssa.

Myönnämme kotihoidon palveluja asiakkaan tarpeen mukaan. Eksoten hallitus hyväksyy palvelujen myöntämisen kriteerit vuosittain. Palvelumaksut määräytyvät asiakkaan tulojen ja varallisuuden mukaan.​

Kotihoidon myöntämisperusteet 1.7.​2018 alkaen.pdf

Linkki Asiakasmaksut-sivulle

Kotiin annettavia palveluja ovat:

 

Eksoten hyväksymiltä yksityisiltä palveluntuottajilta voit ostaa sairaanhoito- ja hoivapalveluja sekä kotihoidon tukipalveluja,​ kuten ateria- ja vaatehuolto, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita voit tarvita suoriutuaksesi päivittäisestä arjesta. Linkki: Eksoten hyväksymät yksityiset hyvinvointialan palveluntuottajat


Kotona asumisen turvallisuus


Suomalaisten keski-ikä on nousemassa. Iän mukana tulevat usein myös erilaiset sairaudet, jotka voivat vaikuttaa ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Ikäihmisten turvallisuusriskeihin kuuluvat esimerkiksi kaatumiset, putoamiset ja liukastumiset sekä muistihäiriöiden aiheuttamat unohdukset ja erehdykset. Kotona asumisen turvallis​uus -sivuilla on ohjeet siihen miten voit toimia, jos olet huolissasi iäkkään pärjäämisestä tai selviytymisestä. Sivuilla on myös asumisturvallisuustesti, jonka avulla voidaan testata iäkkään kodin ympäristö. Testi ohjaa havainnoimaan turvallisuuteen vaikuttavia asioita ja tarvittaessa tekemään parannuksia ja muutoksia asioille.​Share