Kotikuntoutus ja asumisen tuki

​​​​​​​​
​​​​Kotikuntoutusta toteutetaan kaikissa Eksoten kunnissa.​ 
Kotikuntoutus on perusteltua, kun kuntoutuja tarvitsee apua liikkumisen, kodin arkiaskareista selviytymisen tai esimerkiksi päivittäisten toimien harjoitteluun.

Kotikuntoutuksessa harjoitellaan arkisia asioita. Tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • ​omatoiminen siirtyminen pyörätuolista vuoteeseen
 • pyörätuolilla liikkujasta kuntoutuminen rollaattorin käyttäjäksi
 • itsenäinen ulkoilu
 • postilaatikolta postin haku
 • itsenäinen peseytyminen/pukeutuminen
 • tai porraskävelyn mahdollistuminen. 

Kotikuntoutuksella pyritään kuntoutujan toimintakyvyn kohenemiseen, mutta myös kuntoutujan palveluntarpeen vähenemiseen.

Kotikuntoutus on perusteltua myös siinä tapauksessa, kun arvion mukaan asiakkaan palveluntarve tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Kaikilla käynneillä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön omaisten ja läheisten kanssa.

Kuntoutustarpeen arviointi 


Kotikuntoutukseen ei tehdä lähetteitä lääkärien toimesta. Lääkäri voi toki suositella kuntoutustarpeen arviointia kotikuntoutuksen toimesta.​

Kotikuntoutuksen kuntoutustarpeen arviointiin tullaan usein esim. palveluohjaajien, fysioterapeuttien, kotihoidon hoitajien tai lääkäreiden arvioinnin pohjalta. Kotikuntoutuksen moniammatillinen työryhmä päättää kuntoutuksen toteutuksesta mm. asiakkaan tarpeen, tavoitteiden ja sitoutumisen mukaan.

Uudet kotihoidon asiakkaat tulevat automaattisesti kuntouttavalle neljän viikon arvioivalle jaksolle, jolloin he saavat kuntoutustarpeen arvion ja kuntoutusta tarpeen mukaan. ​

Hinnat

 • ​Kotihoidon asiakkaille fysioterapeutin käynnit ovat maksuttomia.
 • Pelkkä apuvälinearvio tai asunnon esteettömyyden arviointi on kaikille ilmainen.
 • Asiakkaille, jotka eivät ole kotihoidon avuissa, yksittäinen ohjaus- ja neuvontakäynti käynti maksaa 11,40​ €.
 • Viikkohinta silloin kun kuntoutus toteutetaan kahtena tai useampana käyntinä viikossa, on 22,50 €/vko. Tämä voi sisältää sekä fysioterapeutin, toimintaterapeutin että kuntohoitajan käyntejä.


Kotikuntoutuksen palveluohjausta kansalaisille

Eksoten kotikuntoutus on käynnistänyt palveluohjauksen 24.5.2016 kansalaisille. Tavoitteena on antaa  tietoa ikääntyvän toimintakyvystä ja sen tukemisesta. Kotikuntoutuksen toiminta- ja fysioterapeutit vastaavat kysymyksiin puhelimitse tiistaista perjantaihin klo 12-13. Puh: 040 651 3813

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä?

 • Huoli omasta tai läheisen liikkumiskyvystä (esim. vaikeus nousta tuolilta tai       kulkea portaissa)
 • Arjen askareet kotona tuottavat haasteita (esim. ruuan laitto, peseytyminen ja pukeutuminen)
 • Tarve saada neuvontaa tai ohjausta liikuntakyvyn säilymiseen / parantumiseen  ja /tai arjen askareista selviytymiseen
 • Kiinnostus saada tietoa ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksista ja ryhmätoiminnoista​

Kotivoimisteluvideoita ikääntyneille​​


​Linkki Kullan ylistys -jumppavideoon​
Linkki On neidolla punapaula -jumppavideoon​
Linkki Mennään saunaan -jumppavideoon
Linkki Kävely kevyemmäksi -jumppavideoon
Linkki fysioterapian Ohjeita ja videoita kuntoutujalle -sivulle

Linkki opasvideoon, miten Kölhinpuiston liikunta laitteilla kuntoillaanShare