Osastohoito

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tarjoamme vaikeid​en mielenterveys- ja päihdeongelmien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta kahdella osastollamme Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeenrannassa​.

Hoitovalikkoomme kuuluu:​
  • ym​pärivuorok​autinen s​airaalahoito​​
  • päiväpaikkahoito​​
  • kotiin päin suuntautuva toiminta
  • tarvittaessa jälkipolikliiniset käynnit​​​​​​

Teemme kiinteää  yhteistyötä alueen avohoitoyksiköiden työntekijöiden kanssa  ja tähtäämme hoidon avopainotteisuuteen. ​


Mielenterveystalo.fiShare