Opiskelijoiden terveyspalvelut

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opiskeluhuollon palvelut tarjoaa Eksoten alueella oleville 2. asteen oppilaitosten opiskelijoille moniammatillista terveyden- ja sairaanhoitoa. 

Opiskeluhuollossa toimivat opiskeluterveydenhoitajat, opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit sekä lääkärit. Yhteydenotto puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse. Lääkäriin saa yhteyden opiskeluterveydenhoitajan kautta. ​​Opiskeluhuollon henkilöstön yhteytiedot löytyvät kouluittain sivuston kuntalistauspalkista. (Imatra, Lappeenranta, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale.)

Terveydenhoitajat​​

 
Opiskeluterveyden terveydenhoitajien tehtäviä ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä rajoitetusti sairauteen liittyvät asiat, mielenterveysasiat, päihde- ja seksuaaliterveysneuvonta sekä -hoito. Päivystysluonteiset asiat voidaan ohjata terveyskeskukseen. Kutsunnanalaisten opiskelijoiden ennakkoterveystarkastukset tehdään oman oppilaitoksen terveydenhoitajalla.

Toisen asteen opiskelijoille tehdään sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemät terveystarkastukset.

Kuraattorit ja psykologit


Kuraattoreiden työtehtäviin kuuluvat ensisijaisesti psykososiaaliset sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät teemat. Näitä on esimerkiksi kaveri/ihmissuhteisiin tai kotiin/perheeseen liittyvät pulmat, opintososiaalisiin etuihin liittyvä kartoitus ja ohjaus sekä työskentely opintojen keskeytysuhan alla olevien opiskelijoiden tai pudokkaiden tukemiseksi.

Psykologien työtehtäviin kuuluvat tunne-elämään ja mielenterveyteen liittyvien pulmien selvittely ja tukeminen kyseisissä tilanteissa sekä lisäksi keskusteluapu ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Psykologien kanssa voi selvitellä myös oppimiseen ja opiskeluun liittyviä pulmia.


Opiskeluterveydenhuollon maksut

18 vuotta täyttäneiltä peritään sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä terveyskeskusmaksu 20,60 € /käynti. Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana.

Kaikista käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä lääkäriajoista peritään 15 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu 50,80 €.

Sairaanhoidollisista hoitajakäynneistä vastaanotolla peritään 11,40 €/käynti 18 vuotta täyttäneiltä. Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana.

Tietyt lääkärintodistukset ovat maksullisia; esim. ajokorttitodistus ja terveystodistus ulkomaille lähtöä varten. 61,00 €/50,80€. Todistusmaksun lisäksi peritään käynnistä käyntimaksu.

Eksoten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021.pdfShare