Opiskelijoiden terveyspalvelut

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opiskeluhuollon palvelut tarjoaa Eksoten alueella oleville 2. asteen oppilaitosten opiskelijoille moniammatillista terveyden- ja sairaanhoitoa. 

Opiskeluhuollossa toimivat opiskeluterveydenhoitajat, opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit sekä lääkärit. Yhteydenotto puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse. Lääkäriin saa yhteyden opiskeluterveydenhoitajan kautta. ​​Opiskeluhuollon henkilöstön yhteytiedot löytyvät kouluittain sivuston kuntalistauspalkista. (Imatra, Lappeenranta, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale.)

Huomioithan, että 15.9.2021 alkaen terveydenhoitajien omat puhelinnumerot poistuvat käytöstä. Ajanvaraukset ja yhteydenotot p. 05 352 7260 ma-pe klo 7-20. Lisätietoja löydät Ajankohtaista-osiostamme ja Eksoten puhelinpalvelumuutoksia koskevasta tiedotteesta​. Muutos ei koske kuraattoreja ja psykologeja.

Terveydenhoitajat​​

 
Opiskeluterveyden terveydenhoitajien tehtäviä ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä rajoitetusti sairauteen liittyvät asiat, mielenterveysasiat, päihde- ja seksuaaliterveysneuvonta sekä -hoito. Päivystysluonteiset asiat voidaan ohjata terveyskeskukseen. Kutsunnanalaisten opiskelijoiden ennakkoterveystarkastukset tehdään oman oppilaitoksen terveydenhoitajalla.

Toisen asteen opiskelijoille tehdään sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemät terveystarkastukset.

Kuraattorit ja psykologit


Kuraattoreiden työtehtäviin kuuluvat ensisijaisesti psykososiaaliset sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät teemat. Näitä on esimerkiksi kaveri/ihmissuhteisiin tai kotiin/perheeseen liittyvät pulmat, opintososiaalisiin etuihin liittyvä kartoitus ja ohjaus sekä työskentely opintojen keskeytysuhan alla olevien opiskelijoiden tai pudokkaiden tukemiseksi.

Psykologien työtehtäviin kuuluvat tunne-elämään ja mielenterveyteen liittyvien pulmien selvittely ja tukeminen kyseisissä tilanteissa sekä lisäksi keskusteluapu ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Psykologien kanssa voi selvitellä myös oppimiseen ja opiskeluun liittyviä pulmia.


Opiskeluterveydenhuollon maksut

18 vuotta täyttäneiltä peritään sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä terveyskeskusmaksu 20,60​€/käynti. Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana.

1.7.2021 alkaen kaikki hoitajakäynnit ovat maksuttomia myös yli 18-vuotiaille.

Peruuttamattoman ja käyttämättä jääneen ajanvarauksen maksu (ns. sakkomaksu)
Peruuttamattomasta ja käyttämättä jätetystä terveydenhuollon palvelusta/ajanvarauksesta voidaan periä 50,80€ suuruinen maksu kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. Tämä niin sanottu sakkomaksu voidaan periä myös maksuttomista palveluista, jos ne jäävät käyttämättä ilman, että aika on peruttu.​ ​

Lääkärintodistukset
Tietyt lääkärintodistukset ovat maksullisia, esim. ajokorttitodistus, lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten ja terveystodistus ulkomaille lähtöä varten (50,80-61,00€). Todistusmaksun lisäksi peritään käynnistä käyntimaksu.

Maksua ei peritä
- alle 18-vuotiailta
- terveydenhoitajan vastaanotolla käynnistä (maksuton myös yli 18-vuotiaille 1.7.21 alkaen)
- terveystarkastuksista ja kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastuksista
- kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat tai perussairauteen liittyvät rokotteet
- ehkäisykäynnit
- mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottokäynnit
- tartuntatautilaissa (1127/2016) tarkoitetut yleisvaaralliset tartuntataudit

Voit lukea lisää Eksoten asiakasmaksuista alla olevasta tiedostosta.
Eksoten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021.pdfShare