Anestesia- ja leikkausosasto

​​​​​​​​Hoito

Eksoten leikkaustoiminta on keskitetty Anestesia- ja leikkausosastolle. Leikkausosastolla on yhteensä 15 leikkaussalia, joissa tehdään gastrokirurgian, urologian, ortopedian ja traumatologian, käsikirurgian, korva-nenä-kurkkutautien, gynekologian, rintaelin- ja verisuonikirurgian, plastiikkakirurgian ja yleiskirurgian elektiivisiä leikkauksia ja päivystysleikkauksia. Lisäksi annamme anestesiapalveluja useille muille erikoisaloille eri puolilla sairaalaa.

Leikkausosaston heräämö on auki 24/7. Potilaat voivat kotiutua päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen samana päivänä. Heräämössä on arkisin kuusi potilaspaikkaa yön yli hoidettaville heräämöstä kotiin (herko) -potilaille.​ Leikkauksen jälkeen sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat siirtyvät heräämöstä leikkauspäivänä tai viimeistään seuraavana aamuna vuodeosastoille, valvontaosastolle tai teho-osastolle. 

Leikkausta edeltävä arviointi, ohjaus ja valmistelu tehdään Leiko (Leikkaukseen kotoa) -yksikössä.

​Voit tutustua leikkauksen valmistautumisohjeisiin leikkaukseen tulijan talossa


 

​ 2019_09_anestesia_leikkausosasto_opalatvala_pieni_044.jpg

Preoperatiivinen ohje potilaalle Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito. 1.2.16.pdf

 Share