Leikkaussalit E2

​​Elektiiviset leikkaukset

Elektiivisillä leikkauksilla tarkoitetaan ennalta suunniteltuja leikkauksia. Tyypillisesti potilas saa terveyskeskuksesta tai yksityislääkäriltä lähetteen erikoissairaanhoidon poliklinikalle tutkimuksiin, jonka seurauksena tehdään tarvittaessa leikkauspäätös. Sairaudesta tai vammasta riippuen odotusaika suunniteltuun leikkaukseen voi olla muutamasta päivästä noin kuuteen kuukauteen.

Kun leikkauspäivä on päätetty, hoidonvaraaja ottaa potilaaseen yhteyttä ja ilmoittaa  leikkausajankohdan ja sopii tarvittavat leikkausta edeltävät käynnit. Sähköisen asiointipalvelun (https://oma.hyvis.fi/login)​​ kautta voi täyttää esitietolomakkeen, mikäli poliklinikkakäynnin yhteydessä ei esitietolomaketta ole vielä täytetty. Usein leikkausta edeltävästi otetaan laboratoriokokeita, tarvittaessa myös kuvantamistutkimuksia. Osa potilaista käy Leiko-yksikössä leikkausta edeltävällä käynnillä tapaamassa sairaanhoitajaa sekä tarvittaessa leikkaavaa lääkäriä ja/tai anestesialääkäriä. Jos potilas ei tarvitse leikkausta edeltävää käyntiä, sairaanhoitaja soittaa potilaalle leikkauskutsussa ilmoitettuna päivänä. Leikkausta edeltävällä soitolla selvitetään esitiedot ja potilaan vointi. Samassa yhteydessä annetaan ohjeet kotona tehtävistä leikkausvalmisteluista.

Leikkauspäivänä potilas saapuu sairaalaan Leiko-yksikön kautta, jossa hänet vastaanotetaan ja valmistellaan leikkaukseen. Leikkauksen jälkeen potilas toipuu heräämössä, josta hän siirtyy joko leikkauspäivänä tai viimeistään seuraavana aamuna vuodeosastolle, tehovalvonta- tai teho-osastolle.

​​​Päivystysleikkaukset

​Päivystysleikkauksiin on valmius joka päivä ympäri vuorokauden. Päivystysleikkaukseen potilas saapuu useimmiten päivystyspoliklinikan kautta. Leikkauksen jälkeen heräämöstä siirrytään joko vuodeosastolle tai tehovalvontaosastolle.


2019_09_anestesia_leikkausosasto_opalatvala_pieni_043.jpgShare