Synnytysosasto G1

​​​​

Katso tästä linkistä​ opastevideo synnytysosastolle saapumisesta.

Synnytys- ja naistentautien päivystykseen tuleva: SOITA AINA ENSIN!

Vierailuohje 15.6.2020 alkaen:

Terveet tukihenkilöt pääsevät tästä päivästä alkaen osallistumaan äitiyspoliklinikkakäynteihin, synnytyksiin sekä lapsivuodeaikaan.
Myös perhehuoneet ovat käytössä normaalin käytännön mukaisesti.

Jos äiti ja lapsi ovat sijoitettuna useamman hengen huoneeseen, tukihenkilö voi vierailla sairaalassa hieman rajoitetusti. Tällöin vierailuaika on klo 9-21 ja tukihenkilön on käytettävä sairaalasta saatavaa kirurgista suu-nenäsuojusta, joka tulee pukea ennen huoneeseen menemistä. ​

Synnytyssairaalaan saapuvien synnyttäjien ja tukihenkilöiden tulee välttää turhaa liikkumista sairaalan sisällä ja noudatettava sairaalan antamia hygieniaohjeita. 

Vierailuajat lapsivuodeosastolla ovat ennallaan (puoliso/tukihenkilö sekä perheen muut lapset klo 9-21 ja isovanhemmat klo 18-19), mutta Eksote toivoo, että ensisijaisesti suosittaisiin etäyhteyksiä hyväkuntoisten potilaiden kohdalla sekä tapaamisia ulkona (vauvaa ei saa viedä ulos). Turvavälit tulee huomioida potilashuoneessa sekä hyvä käsihygienia. Vierailijat käyttävät kirurgisia suu-nenäsuojaimia potilashuoneeseen mennessään.

Tukihenkilöt voivat osallistua myös sektiosynnytyksiin normaalin käytännön mukaisesti.​

Synnytysvalmennukset jatkuvat tiistaina 2.6.2020. Keskiviikkoisin tapahtuvat uudelleensynnyttäjien tutustumiskierrokset on toistaiseksi peruttu.​​

​-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​​Hoidamme Synnytysosastolla G1 synnyttäjien lisäksi sairaalaseurantaa tarvitsevia raskaana olevia äitejä sekä ​naistentautien päivystyspotilaita iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Linkki synnyty​sosaston yhteystietoihin


Etelä-Karjalan keskussairaalan Synnytysosastolla G1 syntyy vuosittain noin 900 vauvaa. Kohtaamme synnyttävät perheet lämmöllä, korostaen perhekeskeisyyttä ja turvallisuutta. Henkilökuntamme tavoitteena on luoda synnyttävälle äidille sekä puolisolle/tukihenkilölle turvallinen ja lämmin synnytystapahtuma.
Kuuntelemme mielellämme perheiden toiveita synnytykseen liittyen. Voit täyttää etukäteen synnytystoivelistan ja ottaa sen mukaan tullessasi synnyttämään. 


Ensisynnyttäjille tarjoamme synnytysvalmennusta.

​Milloin synnyttämään?


Kun synnytyssupistukset alka
vat, voit yleensä olla alkuun kotona kuunnellen omia tuntemuksiasi, mikäli vauvan liikkeet tuntuvat normaalisti eikä poikkeavaa vuotoa esiinny.

Sairaalaan on hyvä tulla, kun säännöllisiä, kivuliaita supistuksia tulee alle viiden minuutin välein ja kotonaolo ei tunnu enää hyvältä. Jos olet epävarma, kannattaako sairaalaan lähteä, voit aina soittaa Synnytysosastolle G1 lisäohjeiden saamiseksi.

Soita synnytysosastolle, jos olet raskaana ja:
  • sinulla on runsasta verenvuotoa
  • tunnet jatkuvaa kovaa vatsakipua
  • epäilet lapsivedenmenoa
  • sinulla on kivuliaat ja säännölliset supistukset 5–10 minuutin välein, jotka eivät helpotu levossa
  • vauvan liikelaskentakriteerit eivät täyty
  • havaitset äkillisiä oireita kuten kovaa päänsärkyä, näköhäiriöitä, ylävatsakipua, voimakasta kutinaa esimerkiksi jalkapohjissa, kämmenissä ja/tai vatsalla
  • olet saanut neuvolasta päivystyslähetteen äitiyspolikinikalle.

Tilat ja hoito


Synnytysosastolla G1 on 4 synnytyssalia, joista kaikissa on oma wc ja suihkutila. Osastolla on ammehuone ja kolme tarkkailuhuonetta. Vesisynnytykseen tarkoitetun ammeen voi sijoittaa mihin synnytyssaliin tahansa.


Synnytysosastolla työskentelee vuorossaan 2–3 kätilöä ja yksi laitosapulainen. Gynekologi, anestesialääkäriä ja lastenlääkäri ovat saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina.  Koska sairaalamme on opetussairaala, synnytyksen hoitoon voi osallistua kätilö- tai ensihoitajaopiskelija.​


Share