Säteilyn käyttö terveydenhuollossa

​​​​​​​ 

Lääketieteellisissä tutkimuksissa ja hoidoissa säteilyä käytetään ihmisen hyödyksi. Erilaisilla röntgentutkimuksilla on keskeinen merkitys sairauksien tunnistamisessa nykyaikaisessa lääketieteessä. Hyödyn ohella säteilystä on myös haittaa. Säteilyn tiedetään lisäävän riskiä sairastua syöpään. Sen vuoksi lääkäri harkitsee jokaisen tutkimuksen kohdalla tarkasti, onko siitä enemmän hyötyä kuin haittaa.

Tavoitteena on, että sekä potilaiden että henkilökunnan säteilyannos jäisi mahdollisimman pieneksi. Pyrimme siihen, että jokainen röntgentutkimus tehdään pienemmällä mahdollisella säteilymäärällä, jolla pystymme tuottamaan taudinmäärityksen kannalta mahdollisimman hyvän röntgenkuvan tai hoitotuloksen. Päämäärän saavuttamista auttavat hyväkuntoinen, uudempi laitteisto, laitteiston korkeat laatuvaatimukset, kouluttautuminen ja säännölliset toiminnan tarkastukset eli kliiniset auditoinnit.

Säteilyn käytön valvonta​​

​​​Säteilyturvakeskus valvoo ja tutkii lääketieteellisen säteilyn käyttöä. Toimintaamme ohjaavat säteilylaki ja -asetukset sekä Säteilyturvakeskuksen ohjeistukset. Lisää tietoa löydät Säteilyturvakeskuksen sivuilta.

Linkki Säteilyturvakeskuksen sivuilleShare