Vainajan omaisille

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Toivomme, että seuraavista tiedoista on apua omaisenne kuoleman aiheuttamissa käytännön kysymyksissä ja toimissa.

Vainajan omainen joutuu surussaan hoitamaan mahdollisesti aivan uusia asioita, joista selviäminen voi joskus tuntua ylitsepääsemättömältä.

Ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon ja hautaustoimistoon. Sieltä saatte neuvoja käytännön asioiden hoitamiseen.​

Ruumiinavaus


Lääketieteellinen ruumiinavaus


Jos välitön kuolinsyy on epäselvä tai hoitava lääkäri katsoo aiheelliseksi selvittää vainajan taudinkulkua, tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus omaisten suostumuksella.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus​


Jos kuoleman ei tiedetä johtuvan sairaudesta, kuolema on tapahtunut yllättäen tai väkivaltaisesti, epäillään rikosta tai kuolema on johtunut esim. ammattitaudista tai hoitovirheestä, tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään poliisin määräyksestä ja omaiset eivät voi kieltää sitä.

Omaiset voivat tiedustella avauspäivämäärää obduktiopreparaattorilta. Hautaus on sovittava tapahtuvaksi vasta ruumiinavauksen jälkeen.

Vainajan näyttö


Keskussairaalassa omaisten tulee sopia vainajan näytöstä obduktiopreparaattorin kanssa. Vainajan näytöt arkisin ma–pe klo 8–15.30. Yhteystiedot tämän sivun yläosassa.

Muiden hoitolaitosten osalta voit ottaa yhteyttä vainajaa hoitaneeseen osastoon.

Vainajan luovutus​


Vainajan luovutus on mahdollista hautausluvan kirjoittamisen jälkeen.

Jos vainaja on keskussairaalassa, hautaustoimistot ottavat yhteyttä obduktiopreparaattoriin sopiakseen vainajan siirtoajasta omaisten toivomusten mukaisesti. Vainajan siirtoajat keskussairaalasta ovat arkisin ma–pe klo 8–15.30.​

Hautauslupa

Hautauslupa toimitetaan kirkkoherranvirastoon ennen siunausta. ​Hautauslupa annetaan sairaalasta omaiselle tai hautaustoimiston edustajalle. 

Kuolintodistus


Kuolintodistuksen kirjoittaa hoitava lääkäri. Vainajaa hoitanut​ osasto antaa pyydettäessä lähiomaiselle jäljennöksen kuolintodistuksesta.

Hautajaisjärjestelyt


Saatuanne tiedon läheisenne kuolemasta voitte ottaa yhteyttä vainajan uskonnolliseen tai vakaumukselliseen yhteisöön ja myös hautaustoimistoon, joiden kanssa voitte alustavasti sopia hautaamiseen liittyvistä asioista, vaikka lupaa hautaamiseen ei olisi vielä annettukaan.

​Kirkkoherranvirasto


Kirkkoherranvirastossa omainen sopii hautapaikasta, hautaan siunaamisen ajankohdasta ja paikasta, papista, kanttorista ja muistotilaisuudesta. 

Hautaan siunaamisen suorittaa yleensä vuorossa oleva oman seurakunnan pappi. Omaisilla on kuitenkin oikeus pyytää muukin haluamansa pappi suorittamaan siunaus.

Hautaustoimisto


Hautaustoimistosta omainen voi hankkia arkun tai uurnan. 

Omaisten niin halutessa hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laittamisesta ja kuljettamisesta sekä kaikista muista järjestelyistä. Hautaustoimiston palvelut ovat maksullisia.​

Siunaaminen muualle kuin kotiseurakuntaan


Jos vainaja siunataan muualle kuin omaan seurakuntaan, siunaustilaisuuteen ja hautaamiseen liittyvät järjestelyt hoidetaan paikallisen kirkkoherranviraston kautta.

Muita käytännön asioita


Tieto kuolemasta menee virkateitse väestöjärjestelmään, jolloin tiedon saavat sairausvakuutustoimisto, Kela, verovirasto, henkikirjoittaja ja sotilaspiiri.

Eläkkeet


Eläkelaitokseen menee tieto vain, jos väestörekisterillä on merkintä eläkelaitoksesta. Eläkeasioissa voitte kääntyä Kelan paikallisen piiriasiamiehen puoleen.

Vakuutukset


Työntekijän ryhmähenkivakuutuksia voi tiedustella vainajan työnantajalta. Mikäli vainajalla on yksityinen henkivakuutus, on syytä ottaa yhteyttä kyseiseen vakuutusyhtiöön.

Perunkirjoitus


Kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta on toimitettava perunkirjoitus ja perukirja siitä kolmen​ kuukauden kuluessa verotoimistoon. Lomakkeita saa kirjakaupasta ja hautaustoimistoista. Tarvittaessa p​erunkirjoituksessa voi käyttää lakiasiantuntijoita. ​Share