Geriatrinen kuntoutus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​Geriatrinen kuntoutusosasto

 
​Osasto on 24-paikkainen geriatrinen osasto.Tarjoamme geriatrista ja psykogeriatrista arviointia ja kuntoutusta. Hoidamme ja kuntoutamme myös erikoissairaanhoidosta tulevia vanhuspotilaita. Kuntoutujat tulevat osastollemme pääsääntöisesti SAS-toimiston kautta, ja erikseen sovitusti psykiatriselta osastolta.

 
Osastollamme on kaksi moniammatillista tiimiä. Tiimiin kuluu lääkärin ja hoitohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutti, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti.

 

Osaston toiminta

 
Toiminta-ajatuksenamme on tarjota moniammatillista hoitoa ja kuntoutusta kuntoutujan omien voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti. Henkilökunta ohjaa, tukee sekä avustaa tarpeen mukaan. Huomioimme omaisten ja läheisten merkityksen kuntoutumisen osana.  Kotiutuksen suunnittelun aloitamme heti kuntoutujan osastolle saapumisen jälkeen.

 
Osaston toimintaa rytmittää viikko-ohjelma, joka koostuu päivittäisestä toiminnasta, yksilö- ja ryhmätoiminnasta, fysioterapiasta, erilaisista harjoitteista sekä viriketoiminnasta. 

 
Keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja edistää kuntoutujan toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Kuntoutujan oma motivaatio ja omaisten kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeitä tekijöitä kuntoutumisessa.

 

Vierailut ja tiedonanto

 
Osastolla on vierailuaika päivittäin 10 - 19.

 
Läheiset ovat tervetulleita mukaan kuntoutujan tavoitteita tukemaan ja osallistumaan kuntoutukseen sekä keskustelemaan asioista henkilökunnan kanssa. Käytäthän osastolle tullessasi ja poistuessasi käsien desinfiointiin tarkoitettua käsihuuhdetta.
​Vierailujen suhteen noudatetaan Eksoten yleisiä ohjeita. Ota tarvittaessa yhteyttä osastolle puh. 0400 157 526 tai 0400 157 528.Share