Juurakkokadun palvelukoti

​​​
 

"Älkää luulkokaan.

Niveleni natisevat,

hiukseni harvenevat,

ajatuksetkin.

Mutta yrittäkääpäs pysäyttää:

minä tanssin yhä, minä ajattelen yhä."

-Aila Meriluoto


 

Juurakkokadun Palvelukodissa tapahtuu:​VIIKKO 37

​13.9. Lehdenlukua

14.9. Nivelet vetreäksi jumpalla

15.9. Ulkoilua

16.9. Musiikkihetki

17.9. Ulkoilua

18.9. Hemmottelua

19.9. Jumalanpalvelus tv:stä.


​​VIIKKO 38

​​​20.9. Jumppatuokia

​21.9. Asukkaan ja omahoitajan yhteinen hetki

22.9. Ulkoillaan

23.9. Sairaalapastori talossa

24.9. Ulkoilua

24.9. Jumppailua

25.9. Jumalanpalvelus tv:stä.


VIIKKO 39

​27.9. Lukutuokio

28.9. Ulkoillaan

29.9. Hoitajan ja asukkaan yhteinen hetki

30.9. Jumppaillaan

1.10. Ulkoillaan

2.10. Musiikkihetki

3.10. Hemmottelua


Juurakkokadulla ulkoillaan joka päivä.

COVID19-tilanne vaikuttaa edelleen ulkopuolisten esiintyjien vierailuihin. Pahoittelemme tilannetta. 

Toiminta​​​​​​​​​​


​Tavoitteenamme on tukea ja edistää asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitää aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.

Hoiva ja huolenpito on asukaslähtöistä ja osallistuvaa. Henkilökuntamme kannustaa, aktivoi, ohjaa ja avustaa asukasta arjen toiminnoissa hänen voimavarojensa mukaisesti. Huomioimme omaiset ja läheiset asukkaan hoidon tukena ja voimavarana. Palvelukodin arkea rytmittää viikko-ohjelma, joka koostuu henkilökunnan järjestämästä toiminnasta sekä  vierailijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyistä tilaisuuksista ja tapahtumista.​​

Palvelukodissamme jokaisella asukkaalla on nimettynä oma vastuuhoitaja, joka vastaa asukkaan kuntoutumissuunnitelman laatimisesta, toteutumisesta ja arvioinnista. Lisäksi vastuuhoitaja huolehtii talon ulkopuolisten toimintojen sujuvuudesta sekä yhteydenpidosta omaisiin. Omalääkäri käy palvelukodissa pääsääntöisesti kerran viikossa. 

Ajankohtaista 


VIERAILIJA 

Ympärivuorokautiset asumisyksiköt

Vierailut suositellaan epidemiatilanteesta johtuen vain lähiomaisille ja 1-2 hengen ryhmissä. Vierailuja järjestettäessä on suositeltavaa ottaa huomioon seuraavia asioita:

• Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana
• Vierailusta tulee aina sopia etukäteen asumisyksikön henkilökunnan kanssa. Henkilökunta ohjeistaa ja auttaa vierailuun liittyvissä asioissa.
• Vierailija pitää yli 2 m turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan aina, kun se on mahdollista
 • Liikkuminen sisätiloissa tulee tapahtua suorinta tietä asukkaan asuntoon ja sieltä pois. Muualla yksikössä liikkuminen ei ole sallittua.
• Vierailijan tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja käyttää vierailun yhteydessä kirurgista suu-nenäsuojusta.

Emme suosittele asumisyksikköjen ulkopuolelle tapahtuvia vierailuja, mutta välttämättömissä tilanteissa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja turvaväliohjeita. Saattamisesta ja järjestelyistä sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Omaisten/läheisten yhteydenpito yksikköön mahdollistuu myös soittamalla tai etäyhteydellä. Saattohoitotilanteissa annetusta ohjeistuksesta voidaan tapauskohtaisesti poiketa siitä henkilökunnan kanssa erikseen sopien.


Share