Ryhmäkoti Siltala

​​​​​​​​​​​​​​Ryhmäkoti Siltala tarjoaa ryhmäkotimuotoista tukiasumista 14 asukkaalle. Jokaisen kuntoutujan kanssa tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, johon kuntoutus pohjautuu. Kuntoutuksessa käytetään yhteisöhoidollisia elementtejä. Kuntoutujia tuetaan ja ohjataan erilaisten päivittäisten toimintojen suorittamisessa esimerkiksi pyykinpesu, hygienia, henkilökohtaisten asioiden hoito. 

Osa Siltalan asukaspaikoista on tarkoitettu lyhyempään asumiseen, jolloin asukas voi tulla ns. arviointijaksolle, jossa arvioidaan hänen kykyään selviytyä itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa. Asukas voi myös tulla Siltalaan kuntoutumaan laitoshoidon jälkeen ennen omaan kotiin siirtymistä. Lyhytaikaisella paikalla olevalla asiakkaalla tulee olla paikka, johon kotiutua jakson päätyttyä. 

Lisätietoja kuntoutuskoordinaattori Tanja Kosunen puh: 040 651 3913, tanja.kosunen@eksote.fi​Share