Vallikoti

​ ​​​​​​​​​​​​

Toiminta

Vallikoti on Luumäellä Taavetissa sijaitseva vanhusten ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Vallikodissa on kolme asukassiipeä, uudisrakennuksessa sijaitsevat Ukko-Pekka ja Ellen, joissa toiminta alkoi syksyllä 2015, ja entisiin vanhainkodin tiloihin remontoitu Katariina, jonka toiminta käynnistyi keväällä 2016.

Vallikodissa on 56 paikkaa pitkäaikaisille asukkaille ja 10 paikkaa lyhytaikaisille kuntoutujille esim. sairaalajakson jälkeen sekä omaishoitajan lomapaikalle tuleville ja yksi sosiaalisin perustein annettava paikka.

Pyrimme tukemaan ja edistämään asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitämään aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja, joka huolehtii toimintakyvyn arviointiin liittyvistä asioista ja suunnittelee asukkaan hoitoa yhdessä asukkaan, omaisten ja läheisten sekä muun palvelukodin henkilökunnan kanssa. Vastuuhoitaja vastaa kuntoutumis-, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja toteutuksen määräajoin tapahtuvasta seurannasta ja arvioinnista sekä suunnitelman päivittämisestä yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa.

Henkilökunta ja ulkopuoliset vierailijat järjestävät monenlaista toimintaa ja ajanvietettä asukkaille.

Toivomme, että omaiset/läheiset ovat aktiivisesti tukena asukkaan jokapäiväisessä elämässä, hoidossa ja kuntoutuksessa. He ovat tervetulleita osallistumaan läheisensä arkeen ja kaikkeen palvelukodissa järjestettyyn yhteiseen toimintaan.

Lääkäri käy maanantaina ja keskiviikkona ja muulloin häntä voi konsultoida puhelimitse. Hoitohenkilökunnan lisäksi asukkaan kuntoutusta tukevat fysioterapeutti ja kuntohoitaja. Vanhustenhuollon ohjaaja on tavattavissa Vallikodissa vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja puhelimitse päivittäin.

Asukkaat käyttävät palvelukodissa pääsääntöisesti omia vaatteitaan. Nimikoidut vaatteet huolletaan palvelukodissa.

Lyhytaikaispaikalle tulevilla kuntoutujilla on käytössä omat apuvälineet ja lääkkeet.

 

Saunavuorot

Saunan voi lämmittää tiistai - sunnuntai ja omainen voi halutessaan osallistua läheisensä saunottamiseen.

Yhteistyötahot 

Vallikodin toimintaan osallistuu useita paikallisia yhteistyötahoja.

 

​Vallikodilla ulkoillaan vanhusten kanssa päivittäin ja järjestetään muuta toimintaa, mm. jumppa, yhteislaulu, sananlaskut, lehtien ja kirjojen lukeminen, musiikin kuuntelu, elokuvat.LOKAKUU 2021 VIIKKO-OHJELMA

VIIKKO 40

Ma 4.10. Erilaiset tuoksut/tunnistamista.

Ti    5.10. Kotimainen elokuva.

Ke   6.10. Jumppatuokio.

To   7.10. Luumäen lehden lukua.

Pe   8.10. Sananlaskut.

La   9.10. Yhdessäoloa.

Su 10.10. Aleksis Kiven päivä. Lukeminen, jumalanpalvelus.

VIIKKO 41

Ma 11.10. Jumppatuokio.

Ti   12.10. Kotimainen elokuva.

Ke  13.10. Sauna.

To  14.10. Luumäen lehden lukua.

Pe  15.10. Yhdessäoloa.

La  16.10. Musiikin kuuntelua/tanssimista.

Su  17.10. Jumalanpalvelus TV:stä.

VIIKKO 42

Ma 18.10. Jumppatuokio.

Ti   19.10. Jutustelua/muistelua.

Ke  20.10. Markkinat kylällä.

To  21.10. Luumäen lehden lukua.

Pe  22.10. Kotimainen elokuva.

La  23.10. Maalaaminen/piirtäminen.

Su  24.10. Yhdessäoloa. Jumalanpalvelus TV:stä.

VIIKKO 43

Ma 25.10. Maalausta.

Ti   26.10. Yhdessäoloa.

Ke  27.10. Kauneudenhoitoa.

To  28.10. Luumäen lehden lukua.

Pe  29.10. Ulkoilua.

La  30.10. Keilausta.

Su  31.10. Jumalanpalvelus TV:stä.

 

 

Esiintyjien ja ulkopuolisten toimijoiden vierailut Vallikotiin peruttu toistaiseksi. Henkilökunta järjestää viriketoimintaa mahdollisuuksien mukaan.

 

EKSOTEN HOIVAPALVELUT FACEBOOK SIVUSTO

Eksoten hoivapalvelut facebook-sivusto on perustettu 20.11.2018.

Sivusto on käytössä muun muassa hoivan eri yksiköiden tapahtumien jakamisessa ja palveluiden tunnetuksi tekemisessä.

Kuvissa mahdollisesti tunnistettavissa olevilta asiakkailta/asukkailta on kysytty lupa kuvan julkaisemiseen. Jos lupaa ei ole, julkaisemme kuvia, joista asiakas/asukas ei ole tunnistettavissa.

Löydätte sivun: https://www.facebook.com/Eksoten-hoivapalvelut-1422660337865708/

Kaikille avoimella sivulla ei käsitellä luottamuksellisia tai yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja. Herjaavat kirjoitukset tullaan poistamaan, samoin julkaisut, joissa mainitaan asiakkaan tai Eksoten työntekijän nimiä.

Lisätietoja voitte kysyä henkilökunnalta.Share