Vanamokoti

​​​​Toiminta


Tavoitteenamme on tukea ja edistää asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitää aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.
 
Vanamokodissa on 32 paikkaa, joista suurin osa on pitkäaikaisille asukkaille ja muut lyhytaikaisille kuntoutujille (mm. omaishoitajan lomapäivät, kuntoutuminen sairaalajakson jälkeen).
 
Hoito ja kuntoutus on asukas- ja voimavaralähtöistä, osallistavaa sekä kannustavaa.
 
Huomioimme omaiset ja läheiset asukkaan hoidon ja kuntoutuksen tukena ja voimavarana.
 
Henkilökuntamme ohjaa, tukee sekä avustaa asukasta  tarpeen mukaan.
 
Asukkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuu hoitohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutti, kuntohoitaja ja sosiaaliohjaaja.
 
Lääkäri käy kerran viikossa ja muina päivinä on mahdollisuus konsultoida lääkäriä puhelimitse tai sähköisesti.
 
Toiminnassamme hyödynnämme niin virikeryhmien ohjausta kuin pienryhmissä tehtäviä harjoitteita yksilöohjauksen rinnalla.
 
Asukkaat käyttävät Vanamokodin kuntoilutilaa ohjatusti hoitajan tai kuntohoitajan tuella.
 
Asukkaat ovat Vanamokodissa omissa vaatteissaan ja asuvat omissa asunnoissaan, jotka voivat sisustaa haluamallaan tavalla.
 
Lyhytaikaiset kuntoutujat tuovat itse käytössä olevat apuvälineet ja lääkkeensä mukanaan jaksolle omaishoitajan lomapäivien ajalle.

 
 

Vierailuohje asumisen yksiköihin


 Vierailuja järjestettäessä on suositeltavaa ottaa huomioon seuraavia asioita:

- Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

- Vierailijan tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja käyttää vierailun yhteydessä kirurgista suu-nenäsuojusta.

- Vierailusta toivotaan sovittavan etukäteen asumisyksikön henkilökunnan kanssa. Henkilökunta ohjeistaa ja auttaa vierailuun liittyvissä asioissa.

- Vierailun toivotaan tapahtuvan asiakkaan omissa tiloissa. Emme tässä vaiheessa suosittele yhteistiloissa oleskelua.

Omaisten/läheisten yhteydenpito yksikköön on mahdollista myös soittamalla tai etäyhteydellä.

Hoitaja 1   040 023 4843
Hoitaja 2   040 198 8918
Hoitaja 3   040 023 4749
Hoitaja 4   040 755 6874
Hoitaja 5   040 651 3714

Saattohoitotilanteissa annetusta ohjeistuksesta voidaan tapauskohtaisesti poiketa siitä henkilökunnan kanssa erikseen sopien.

Lisätietoja tarvittaessa:
Vs toimintayksikön esimies Minna Pakarinen 040 198 8950

 

TAPAHTUMIA VANAMOKODILLA 2021

Vanamokodin viikko-ohjelma:

Asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltu viikko-ohjelma keväälle. Asukkaat toivovat, ettei ohjelmaa ole joka päivä.

Maanantaina lepopäivä

Tiistaina musiikkia

Keskiviikkona muistelua

Torstaina pelejä ja leikkejä

Perjantaina on usein tapahtumia

Lauantaina lepopäivä

Sunnuntaina katsotaan jumalanpalvelus internetistä tai televisiosta
 Share