K-siipi

Etelä-Karjalan keskussairaalan yhteyteen on kesällä 2018 valmistunut K-siipi, johon on keskitetty yleis- ja erikoislääketieteen päivystystä. Lisäksi siivessä toimii päivystysosasto ja vuodeosastoja. K-siipi sijaitsee​ Kahilanniementien varrella ja pysäköintitalon vieressä​. Käyntiosoite on​ Kahilanniementie 2.

K-siivessä on vuodeosastoilla yhden hengen huoneet sekä parantavaa taidetta. Jokaisella potilaalla on vastuuhoitaja. 

K-siivessä toimii täysin uudenlaisen yhteispäivystys, jossa joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina yleis- ja erikoislääketieteen päivystyksen lisäksi toimii sosiaalipäivystys ja kotiin vietävien palveluiden koordinaatio. Koordinointi mahdollistaa entistä paremmin asiakkaan ohjaamisen arvioidun tarpeen mukaiseen hoitoon, oikeaan aikaan ja samalla palvelujen ja resurssien optimoinnin. Lapsille on oma päivystys, oma odotustila ja omat tutkimushuoneet. Lapsipotilaat pyritään hoitamaan nopeammin.

​​

Miksi K-siipi rakennettiin?

 

Nykyinen Etelä-Karjalan keskussairaala on rakennettu 1950-luvulla. Sen tilat eivät vastaa nykyaikaista sairaalatoimintaa. Lisäksi tiloissa on sisäilmaongelmia. Rakennuksen remontoiminen on kallista ja väistötilat eivät ole vaihtoehto pitkällä tähtäimellä.

Sairaalahanke on osa Eksoten strategian toteuttamista. Eksoten visio "Toimintakykyisenä kotona" tarkoittaa sairaalan näkökulmasta sitä, että potilas pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti kotiin, toimintakykyisenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoitoajat lyhenevät ja hoidot ”kevenevät”. Kotona oleminen on osa sairaanhoitoa, siksi ammattilaisten tulee turvata myös kotona oloa.

Mitä toiminnallisia muutoksia sairaalahankkeella tavoitellaan? 

 
  • ​Palvelua yksinkertaistetaan asiakkaan näkökulmasta.
  • Sairaala on yksi solmukohta asiakkaan palveluverkostossa. Muita solmukohtia ovat esimerkiksi hyvinvointiasemat. Kotoa-kotiin -prosessia sujuvoitetaan eli sitä, miten ja mistä sairaalaan tu​llaan, minne sairaalasta mennään. Koska potilaan makuuttaminen on aina epäterveellistä, pyrkimyksenä on siirtyminen mahdollisimman pian pois sairaalasta.
  • Tiedon jakamisen lisäämistä. Potilaan ja asiakkaan on tiedettävä mitä seuraavaksi tapahtuu, jotta hän voi ennakoida asioita ja osallistua hoitoon.
  • Potilasturvallisuutta kasvatetaan. Tieto lisää turvallisuuden tunnetta. Lisäksi huomiota kiinnitetään entistä enemmän asianmukaisiin hoito-olosuhteisiin, tehovalvontaan, vuodeosastosuunnit​teluun, infektioasioihin ja potilaan yksityisyyden suojaan. ​
 

Hankkeen organisaatio ja te​kijät

 

​Rakennuttaja on Eksote. Hankkeen asettajana toimii hallitus ja ohjausryhmänä hallituksen nimeämä strategia- ja tulevaisuusjaosto. 

Hankkeen johtoryhmänä toimii virkamiehistä koostuva johtoryhmä:

Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Tuula Karhula, terveys- ja vanhustenpalveluiden johtaja
Tarja Nylund, akuuttisairaalan johtaja
Jari Akkanen, tek​ninen johtaja
Liisa Mänttäri, talousjohtaja
Merja Lampinen, palvelupäällikkö
Kirsi Tapiola-Huomo, palvelupäällikkö​
Tanja Kaarna, projektipäällikkö
Outi Pulli, projektisihteeri
Mari Soininen, henkilöstön edustaja

Suunnittelu


Rakennuttajakonsultti: ISS Proko OY
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy ja Partanen & Lamusuo
Rakennesuunnittelu: Imatran Juva Oy
Pohjarakennesuunnittelu: Geosaimaa Oy
Louhinta- ja lujitussuunnittelu: Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
LVIAS-suunnittelu: Granlund Oy
KSL-suunnittelu: Granlund Oy
Tehovalvonnan ja Leikon LVI-suunnittelu: Ramboll Finland Oy
Liikennesuunnittelu: Tarfix

Valvonta


Työmaavalvonta:Konrap Oy
LVI-valvoja: LeaseGreen TalPro Oy
Sähkötöiden valvoja: Granlund Saimaa Oy
Räjähdys- ja louhintavalvonta, tärinämittaus: Tärinämittaus Valtonen Oy
Kantavien rakenteiden ulkopuonen tarkastaminen: Turunen & Räisänen Ky
Juridinen riskienhallinta: Mäkitalo Rantanen & Co Oy

K-sairaalan urakoitsijat


Maanrakennus- ja louhinta: Peab Infra Oy
Sähkönjakelun muutostyöt: Kuusitunturi Oy
Pääurakka: HL Rakentajat Oy (5.12.2017 asti) / Eksote

Sivu-urakat:
Ilmanvaihto ja putki: Saipu Oy
Sähkö: Are Oy
Rakennusautomaatio: Siemens Oy
Jäte- ja pyykkijärjestelmä: Ecosir Group Oy
Sprinkler: Firecon Group Oy
Hissit: KONE Hissit Oy
Sairaalakaasu: Avo-Putki Oy

Peruskorjaushankeen urakoitsijat (tehovalvonta, Leiko, dialyysi)


Pääurakka: HL Rakentajat Oy / Eksote
Sivu-urakat:
Putki: Saipu Oy
Ilmastointi: Are Oy
Sähkö: Polar 2000
Rakennusautomaatio: Siemens Oy
Sprinkler: Firecon Group Oy

Sairaalataide


Taiteilijat:
Sirpa Hynninen, Vesa-Ville Saarinen, Ville Huhtanen, Nelli Tanner, Annu Vertanen, Tuulia Iso-try​ykäri, Janette Holmström​

Uusiutuva energia


Hankitaan osana K-siiven energiaratkaisua järvilämpöä ja -kylmää (hallituksen päätös 20.4.2016)Share