Lastenosasto G4

​​​​Vallitsevan koronatilanteen ja RSV:n vuoksi vain lapsen vanhemmat/huoltajat voivat vierailla osastollamme.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Saapu​​​minen

Potilaat tulevat osastolle lähetteellä joko lastenpoliklinikan tai päivystyspoliklinikan kautta. Osasto sijaitsee keskussairaalan G-osan 4. kerroksessa, ja on auki ympäri vuorokauden.

H​​oito

Hoidamme alle 16-vuotiaita lapsipotilaita sekä erikoistarkkailua ja -hoitoa tarvitsevia vastasyntyneitä. Osastomme palveluihin kuuluu myös lasten kotisairaala, jonka avulla toteutamme erikoissairaanhoitoa lapsen kotona. 

Tie​​​dustelut 

Lapsesi sairaudesta ja tutkimuksista kertoo lääkäri. Lapsesi vointia voit tiedustella hänen hoitajaltaan kaikkina vuorokauden aikoina. Tietoja annetaan vain vanhemmille tai huoltajille, ellei toisin sovita.


Synnynnäi​​sten aineenvaihduntasairauksien seulonta

Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontaa suositellaan kaikille vastasyntyneille vauvoille. Seulonnan tarkoituksena on tunnistaa vakavia synnynnäisiä sairauksia, joihin on olemassa hoito. Arviolta yhdellä kolmestatuhannesta vauvasta on jokin seulonnalla löydettävissä oleva sairaus. Aineenvaihduntasairautta sairastavat lapset ovat syntyessään usein oireettomia. Seulonnan avulla voidaan tunnistaa lapsen sairaus, jolloin tarvittava hoito ehditään aloittaa ajoissa.​​


Mitä lasten kotisai​raalatoiminta on?

  • Se on sairaanhoitajan toteuttamaa lääkärijohtoista erikoissairaanhoitoa lapsen kotona.
  • Siinä vanhemmat vastaavat lapsen tarvitsemasta päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta kotona, ja kotisairaalan työntekijät käyvät tekemässä tarvittavat hoitotoimenpiteet.
  • Siinä pyrkimyksenä on korvata ja lyhentää sairaalassaoloaikaa.
  • Sen perusteena on perheen kanssa tehtävä yksilöllinen hoitosopimus.
  • Se on vapaaehtoista ja maksutonta.
  • Kotisairaalassa toimii vauvaperhetyöntekijä, joka tekee kotikäyntejä vauvaperheisiin esim. keskosvauvan kotiutuessa.

Vastasynty​neiden valvontayksikkö

  • Hoidamme keskosia ja erikoistarkkailua ja -hoitoa tarvitsevia vastasyntyneitä yksilöllisesti ja perhekeskeisesti.
  • Vanhemmat ja sisarukset voivat olla mukana vauvan hoidossa alusta alkaen
Share