Sairaala-apteekki

​Eksoten terveydenhuollon yksiköiden lääkehuollosta vastaa Etelä-Karjalan keskussairaalan sairaala-apteekki eli lääkehuoltokeskus. Toimitamme lääkkeitä noin 250 terveydenhuollon yksikköön. Suurimpia asiakkaitamme ovat Etelä-Karjalan keskussairaalan, Armilan kuntoutuskeskuksen ja Honkaharjun sairaalan osastot. Lainsäädännön vuoksi emme voi palvella yksityisasiakkaita.

Sairaala-apteekin perustehtävät​

Lääkkeiden hankinta ja velvoitevaraston ylläpito


Kilpailutamme lääkevalikoiman 2–4 vuoden välein. Kilpailutuksen perusteella valittu peruslääkevalikoima takaa asiakkaillemme kattavan ja kustannustehokkaan lääkevalikoiman. Velvoitevarastointilain mukaan useimpia lääkkeitä varastoidaan kolmen tai kuuden kuukauden kulutusta vastaava määrä. Näin varmistetaan lääkehuollon toimivuus myös poikkeusoloissa.​

Lääkkeiden toimittaminen 


Farmaseutit toimittavat asiakkaiden sähköisellä lääketilausjärjestelmällä tilaamat valmisteet.​

Lääkkeiden käytön seuranta, valvonta, ohjeistaminen ja neuvonta


Lääkitysturvallisuutta ja toimintatapoja pyrimme kehittämään seuraamalla lääkkeiden kulutusta säännöllisesti ja farmaseuttien vuosittain tekemillä osastokäynneillä.​

Lääkevalmistus 


Valmistamme lääkkeitä, joita ei ole kaupallisesti Suomessa saatavina. Valmistamme esimerkiksi annosjauheita ja silmätippoja sekä täytämme kipukasetteja ja -pumppuja. Potilaskohtaisten solunsalpaaja-annosten käyttökuntoon saattaminen on keskitetty sairaala-apteekkiin.​

Potilaskohtainen koneellinen annosjakelu


Sairaala-apteekissa on annosjakelukone, joka pakkaa tabletteja ja kapseleita annospusseihin potilaskohtaisesti.

Osastofarmasia


Osastofarmas​​​euttimme toimivat osastoilla farmasian alan asiantuntijoina.Share