Honkaharjun sairaala

​​Honkaharjun sairaalan vuodeosastot 2 ja 3


 
Osastoilla hoidetaan lyhytaikaista kuntoutusta vaativia potilaita, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa, mutta eivät vielä selviydy kotona sekä saattohoitopotilaita.

 
Potilaat tulevat osastoille SAS-toimiston kautta lyhytaikaiseen jatkohoitoon ja kuntoutumaan Etelä-Karjalan keskussairaalan osastoilta, päivystyksestä, Nova-osastolta, hyvinvointi- ja terveysasemien vastaanotoilta sekä Honkaharjun kiirevastaanotolta.

 

Osastojen toiminta


Osastoilla hoidetaan lyhytaikaista kuntoutusta vaativia potilaita, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa, mutta eivät vielä selviydy kotona. Osastomme ovat myös saattohoitopotilaiden taustaosastoina.
 
Potilaat tulevat osastoille SAS-toimiston (=selvitä-arvioi-sijoita) kautta lyhytaikaiseen jatkohoitoon ja kuntoutumaan Etelä-Karjalan keskussairaalan osastoilta, päivystyksestä, Nova-osastolta, hyvinvointi- ja terveysasemien vastaanotoilta sekä Honkaharjun kiirevastaanotolta.

Eksoten toimintamallin mukaisesti osastoilla toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä yhdessä fysioterapeutin ja kuntohoitajan kanssa. Potilaiden omia voimavaroja tuetaan ja ylläpidetään päivittäisten toimintojen yhteydessä. Tavoitteena on potilaan toimintakyvyn ja elämän laadun parantaminen, jotta turvallinen kotiuttaminen on mahdollista.  
 
Potilaille tehdään yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma hoidon alkuvaiheessa yhdessä moniammatillisen hoitotiimin kanssa. 
Omaiset voivat halutessaan auttaa omaistaan ruokailussa, liikkumisessa, ulkoilussa ja toimia saattajana, jos potilas lähtee esim. tutkimuksiin muihin yksiköihin.
Erillisiä vierailuaikoja ei ole. Hoitotoimien ajaksi pyydämme vierailijoita odottamaan.

 
Kotiutukset pyrimme tekemään aamupäivän aikana. Toiveenamme olisi, että yksi omainen toimisi yhteyshenkilönä, joka tiedottaa asioista muille omaisille. Omaisten yhteydenotot mielellään esim. lääkärikiertoasioista iltapäivisin. 

Osastot eivät vastaa potilaiden henkilökohtaisista tavaroista. Toivomme, ettei mukana ole arvotavaraa.

Osastoilla on palautelaatikot. Kehitämme hoitotyötämme ja otamme mielellämme vastaan Teidän palautteenne. Palautteen voi antaa myös Eksoten internet sivujen kautta: www.eksote.fi


 

Honkaharjun terveysasema 


 

Apuvälinepalvelut


 

Dialyysi


Potilaat saapuvat meille kotoa ajanvarauksella. Sijaitsemme Honkaharjun sairaalan pohjakerroksessa.

Dialyysissä elimistö puhdistetaan kuona-aineista ja liiasta nesteestä, kun potilaan omat munuaiset eivät selviä tehtävästä. Honkaharjun dialyysissä hoidetaan  kroonista munuaisen vajaatoimintaa sairastavia potilaita. Dialyysissä on 12 virallista hoitopaikkaa. Hoitaja an​ne​taan ma​la aamuvuorossa sekä ma ja pe myös iltavuorossa

Vuodeosastopaikkaa tarvitsevat dialyysipotilaat ovat Honkaharjun sairaalan vuodeosastoilla 2 ja 3. Tarvittaessa potilaita hoidetaan myös keskussairaalan dialyysissä.​​
Linkki keskussairaalan dialyysin sivulle Share