​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lääkehoitoyksikkö Kohtaamo tarjoaa lääkehoidollisia sekä psykososiaalisia palveluja täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjille. Asiakkaaksi yksikköön ohjaudutaan aina jonkin mielenterveys- tai päihdepalveluissa olemassa olevan hoitokontaktin kautta.

Yksikön toimintaan kuuluu opioidikorvaushoidon toteutus, polikliininen psyykenlääkeinjektioiden antaminen sekä polikliininen tablettilääkejako. Yksikkö tarjoaa myös ryhmätoimintaa sekä käytännön tukea ja ohjausta palvelunkäyttäjille käyntien yhteydessä. Yksikössä on mahdollista toteuttaa injektioon liittyvä seuranta-aika.
Käyntiin lääkehoidon toteutuksen lisäksi kuuluu arvio asiakkaan psyykkisestä voinnista. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii lääkehoidon lisäksi tiiviimpää psykososiaalista tukea, yhteistyötä tehdään muiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköiden kanssa.
 
​​toimintayksikön esimies Riina Parkkinen, puh. 040 356 6407, riina.parkkinen@eksote.fi
palvelupäällikkö Ursula Viro, puh. 044 791 4601, ursula.viro@eksote.fi​


Opiskelijat


Yksikkömme soveltuu sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- tai ensihoitajan syventävälle harjoittelujaksolla. Meillä voit oppia

  • päihdehoitotyötä
  • hoidon-, kuntoutuksen tarpeen ja sosiaalisen tilanteen arviointia
  • perhe- ja verkostotyötä
  • moniammatillista yhteistyötä
  • käyttämään erilaisia päihdepotilaan tutkimisessa ja hoidossa käytettäviä seuloja
  • terveysneuvontapiste Neupiksen toimintaa
  • mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kohtaamista
  • mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden lääkkeenjaon suunnittelua ja toteutusta, kuten opiodikorvaushoidon lääkkeenjako, psyykenlääkeinjektioiden antaminen, tablettilääkkeenjaot
Harjoittelupaikkoja on tarjolla Imatran ja Lappeenrannan yksikössä. 

Lappeenrannassa harjoittelun aikana opiskelija tutustuu kahteen erilaiseen työympäristöön, päihdeklinikkaan sekä Lääkehoitoyksikkö Kohtaamoon.

Imatralla harjoittelu suoritetaan Imatran päihdeklinikan vastaanotoilla. Imatran päihdeklinikan henkilökunta toteuttaa myös opioidikorvaushoidon lääkkeenjakoa sekä terveysneuvontapiste Neupiksen toimintaa Imatralla. Harjoittelun aikana on mahdollisuus myös mennä sovitusti tutustumaan Lappeenrannassa sijaitsevaan Lääkehoitoyksikkö Kohtaamoon. 
Share