​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lääkehoitoyksikkö Kohtaamo tarjoaa lääkehoidollisia sekä psykososiaalisia palveluja täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjille. Asiakkaaksi yksikköön ohjaudutaan aina jonkin mielenterveys- tai päihdepalveluissa olemassa olevan hoitokontaktin kautta.

Yksikön toimintaan kuuluu opioidikorvaushoidon toteutus, polikliininen psyykenlääkeinjektioiden antaminen sekä polikliininen tablettilääkejako. Yksikkö tarjoaa myös ryhmätoimintaa sekä käytännön tukea ja ohjausta palvelunkäyttäjille käyntien yhteydessä. Yksikössä on mahdollista toteuttaa injektioon liittyvä seuranta-aika.
Käyntiin lääkehoidon toteutuksen lisäksi kuuluu arvio asiakkaan psyykkisestä voinnista. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii lääkehoidon lisäksi tiiviimpää psykososiaalista tukea, yhteistyötä tehdään muiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköiden kanssa.
 
​​toimintayksikön esimies Riina Parkkinen, puh. 040 356 6407, riina.parkkinen@eksote.fi
palvelupäällikkö Ursula Viro, puh. 044 791 4601, ursula.viro@eksote.fi​Share