Nuorten Paja

​​​Nuorten Paja tarjoaa 16–29-vuotiaille ilman opiskelu- ja työpaikkaa oleville nuorille ryhmämuotoista työpajatoimintaa. Pajalla toimii kaksi eri ryhmää 2–3 kertaa viikossa 4 tuntia kerrallaan. Nuorten Paja on osa Eksoten psykososiaalista kuntoutusta.

Pajatoiminta antaa mahdollisuuden työelämän ja arjen taitojen harjoitteluun sekä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Nuorten Pajalla yhdessä muiden nuorten kanssa pääsee harjoittelemaan mm. elämäntaitoja, ryhmässä olemista ja etsimään omia vahvuuksia. Kulmakivenä ryhmässä on kaikille turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri.

Pajajakson aikana nuoren tukena ovat pajan ohjaajat yhteistyössä muiden nuoren kanssa työskentelevien tahojen kanssa. ​
Share