Avannehoitaja

​​​​​​​​​​

  • ​​osallistuu avannepotilaan hoidon suunnitteluun ja leikkausvalmisteluun
  • jakaa ohjekirjallisuutta
  • esittelee hoitotarvikkeet
  • kertoo avanteesta
  • tapaa avanneleikattuja leikkausten jälkeen 
  • järjestää ensitiedon päiviä
  • tekee yhteistyötä avannepotilaita hoitavien henkilöiden sekä oppilaitosten kanssa
  • järjestää koulutusta Eksoten alueella
  • on tarvittaessa konsultoiva asiantuntija
  • pitää yhteyttä avanneleikattujen yhdistykseen, Finnilcoon


Avannehoitaja toimii kirurgian poliklinikalla. Avannehoitajan huone sijaitsee ortopedian poliklinikalla. Potilaat, joiden avanne voi hyvin, ovat avanteisiin perehtyneen sairaanhoitajan seurannassa terveysasemilla.​


Myötäeloa avanneleikattujen rinnalla

Avanneleikattuja on sosiaali- ja terveyspiirin alueella yhteensä 250.

​Työssä korostuu moniammatillinen yhteistyö, jonka ansiosta hoito on useasta näkökulmasta mietittyä. Moniammatillinen toimintatapa takaa potilaalle laadukkaan hoidon.

Suuri osa avannehoitajan työtä on potilaiden henkinen tukeminen ja myötäeläminen. Hyvä tukihenkilöverkosto on kullan arvoinen. Tukihenkilöksi pyritään valitsemaan ihminen, jolla on suunnilleen samanlainen elämäntilanne ja kokemukset kuin tuettavalla. Aikuisen leikatun kohdalla otetaan myös omaiset mukaan ohjaukseen potilaan toiveiden mukaan. Lapsiperheiden kohdalla vanhemmat tarvitsevat monesti paljon tukea.

Avanteen kanssa eläminen ja sopeutuminen on jokaiselle oma prosessi. Colitis ulcerosa -potilaille se saattaa aloittaa aivan uudenlaisen elämän. Vahvat lääkkeet sivuvaikutuksineen, romahtanut yleiskunto sekä työssäkäynnin ja opiskelun vaikeutuminen jäävät kaikki pois ja uusi, parempi elämä avanteen kanssa alkaa.​

​​​​​​​​Share