Osteoporoosiohjaaja

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun lujuuden heikkeneminen altistaa murtumille. Murtumia voidaan ehkäistä vaikuttamalla luun lujuuteen ja ehkäisemällä kaatumisia.

 Osteoporoosiohjaaja

  • Käynnistää keskussairaalassa hoidettujen matalaenergisen murtuman saaneiden potilaiden uusintamurtumien ehkäisytoimenpiteet alueellisen hoitokäytännön mukaisesti. Matalaenerginen murtuma on syntynyt kaatumalla tai putoamalla alle metrin korkeudelta.
  • Tekee yhteistyötä keskussairaalan ja perusterveydenhuollon kanssa.
  • Tekee luuntiheysmittauksia.

Ota yhteyttä, kun haluat tietoa

  • luuston kunnon hoidosta 
  • kaatumistapaturmien ehkäisystä
  • matalaenergisten murtumien kuntoutuksesta

 
Lisätietoa

Luusto lujaksi opas​ 

Luuntiheysmittaus

Linkki Eksoten asiointipalveluun

​​Share