Harjoittelupaikkojen esitteet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Tältä sivulta löydät harjoittelupaikkojemme esitteet.

Harjoittelupaikat on jaoteltu organisaatiokaaviomme mukaisesti.

Linkki organisaatiokaavioon

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhepalvelut

Myllymäen lastenkoti hajoittelupaikkana.pdf

Mansikkarinteen Lasten- ja nuortenkoti.pdf

Turvakoti.pdf

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Avo- ja osastopalvelut

Päihdeklinikka.pdf 

​​Päihdekuntoutumisyksikkö.pdf

Imatran mielenterveys- ja päihdevastaanotto.pdf

Joutsenon mielenterveys - ja päihdevastaanotto.pdf

Lappeenrannan mielenterveys - ja päihdevastaanotto.pdf

Luumäen mielenterveys - ja päihdevastaanotto.pdf

Mielenterveys- ja päihdepäivystys.pdf

Parikkalan mielenterveys - ja päihdevastaanotto.pdf

Rautjärven mielenterveys - ja päihdevastaanotto.pdf

Ruokolahden mielenterveys - ja päihdevastaanotto.pdf

Osasto PS 1.pdf

Osasto PS 3​.pdf

 
Psykososiaalinen kuntoutus

Liikkuva toiminta (LI​ITO).pdf​​​

TEOT-palvelut.pdf

Parikkalan kuntouttava päivätoiminta.pdf

Rautjärven kuntouttava päivätoiminta.pdf

Ruokolahden kuntouttava päivätoiminta.pdf

Psykososiaalinen kuntoutus, kuntoutuskoordinaattorit.pdf

Toimintakeskus Portti.pdf

Toimintakeskus Veturi.pdf

Katajapuu.pdf​​

 

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen toiminnalliset palvelut

 
 

 

Vammaispalvelujen ympärivuorokautiset palvelut​​​

Koivuko​ti.pdf

Koti​mäki.pdf

Männ​ikkö.pdf

Petäjä​mäki.pdf

Pihlajak​oti .pdf

Tuettu asum​inen.pdf

Välskä​ri.pdf

​ 

Terveys- ja vanhustenpalvelut

 Avoterveydenhuolto

Terveysasemien vastaanotot
 
Suun terveydenhuolto

 
 
Hoiva
 
Kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotihoito T​aipalsaari.pdf
 
 
 

 
Kuntoutus
 
Kuntoutuskeskus
 

Armila osasto 4.pdf

Armila osasto 5.pdf

 
 
Fysio- ja toimintaterapiapalvelut
 
Fysio- ja toimintaterapia, poliklinikat
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Strategiset tukipalvelut
 
Kehittämisen tuki
 
 

 

​​


Share